VOLBA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ (VOK)

Vznik hnutí

Myšlenka vytvořit nové hnutí vznikla ve skupině občanů Karlovarského kraje, které spojuje rozčarování z vývoje politiky v kraji, jak ji provozují velké politické strany. Členové celostátně organizovaných stran jsou primárně orientováni na celostátní politická témata a často je upřednostňují na úkor řešení problémů našeho kraje. Z občanů Karlovarského kraje, kteří by měli hájit jeho zájmy v Praze, se tak spíše stávají celostátní politici, kteří v Karlovarském kraji obhajují pražskou politiku. A ti, kteří se s tímto trendem nespokojí, jsou vytlačeni na okraj politických aktivit své strany.

Politické hnutí Volba pro Karlovarský kraj (zkráceně VOK) formálně vzniklo dne 3.12.2015, kdy byly Ministerstvem vnitra České republiky zaregistrovány jeho stanovy.

Hnutí nemá celostátní politické ambice a k tématům dotýkajícím se České republiky se budeme vyjadřovat jen do té míry, nakolik se tato témata dotýkají i občanů Karlovarského kraje.

V programové oblasti se VOK nebude profilovat na ideologické ose pravice-levice, ale bude prosazovat řešení jednoznačně prospěšná pro občany Karlovarského kraje, a naopak bude odmítat řešení vnucovaná celostátní politikou proti zájmům občanů kraje.

VOK bude ve volební kampani před krajskými volbami vystupovat se sloganem „Spokojený kraj“, protože hlavním cílem politiky – alespoň podle zakladatelů hnutí – je přispívat k tomu, aby lidé byli spokojeni se svými životy a se světem, ve kterém žijí.

Michal Soukup,
předseda politického hnutí
Volba pro Karlovarský kraj (VOK)