VOLBA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ (VOK)

Dámy a pánové,

žádné politické hnutí se neobejde bez podpory veřejnosti. Nejdůležitější formou podpory je samozřejmě návštěva volební místnosti a hlasování v den voleb, ale než k tomu dojde, je před námi ještě dlouhá volební kampaň. Ve VOK neusilujeme o to, abychom shromáždili obrovské prostředky a oblepili Karlovarský kraj stovkami billboardů a jiných plakátů a transparentů. Přesto je na vedení úspěšné kampaně potřeba získat nemálo finančních prostředků. A tak chceme dát všem občanům našeho kraje – ať už jsou zaměstnanci, nebo třeba majiteli firem – možnost poskytnout finanční dar na kampaň VOK a prokázat tak své přesvědčení, že poměry v kraji je potřeba změnit, a že naše hnutí se pro tento cíl hodí.

Chci Vám na tomto místě poděkovat za příspěvky, které už jste hnutí poskytli. A pokud se k tomu teprve chystáte, chci Vám jménem VOK slíbit, že s Vašimi prostředky budeme nakládat obezřetně a v souladu se zákonem, a že se v případě volebního úspěchu budeme řídit jen zájmy našeho kraje – kraje, kde žijeme, protože se nám tu líbí. Budeme pracovat tak, abychom si za čtyři roky mohli říct: Karlovarsko, to je SPOKOJENÝ KRAJ!

Michal Soukup,
předseda politického hnutí
Volba pro Karlovarský kraj (VOK)
 

Informace k možnosti přispět na kampaň VOK si přečtěte zde.